top of page

תקנון לרכישת קורס דיגיטלי ו/או ליווי מרחוק : 

כללי

מטעמי נוחות בלבד התקנון נוקט לעיתים בלשון זכר יחיד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד ולרבים.

1. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזה את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:

המשתמש מצהיר בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליו כתנאי לשימוש באתר omrifit.com ולשירותים הניתנים באמצעות האתר וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר.

השימוש באתר מעיד כי את.ה מאשר תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

omrifit.com שומר על זכותו לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו, ועל כן על המשתמש להתעדכן בתנאים לפני כל שימוש באתר. 

2. תכני האתר

שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמש. המידע המופיע באתר הינו בגדר המלצה או לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר. omrifit.com אינו אחראי לתוצאות ישירות ו/או עקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של omrifit.com לכך בכתב ומראש.

 

3. קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- הינו של omrifit.com בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתו בכתב של omrifit.com.

 

4. רכישת קורסים באתר

רכישת קורסים תתבצע רק לאחר רישום לאתר, הכולל הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי. אם מצא המשתמש כי חשבונו נפרץ ידווח על כך מיידית ל omrifit.com למייל omrihanan1@gmail.com

על המשתמש לדאוג לחיבור מתאים לרשת האינטרנט, שיאפשר צפיה רציפה ובלתי מופרעת בתוכן הקורס, אשר ישודר על גבי רשת האינטרנט.

תכני הקורסים שיוצגו באתר הינם בבעלות omrifit.com בלבד, ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכנים, מלבד הזכות לצפיה אישית, שאינה מסחרית.

לא ניתן להתחבר לקורס ממספר מחשבים/ כתובות IP שונות אחרת הגישה לקורס תיחסם באופן מיידי.

 

5. הטבות
ההטבות שניתנות ברכישת קורסים מסויימים מותנית ברכישה באתר. כל רכישה מותנית בהזמנת מינימום בסכום של 100 שח (לאחר מימוש ההטבה).

6. מדיניות ביטולים

ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן - התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”).

משתמש שרכש את הקורס הדיגיטלי, לא יוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד ובמידה והקורס לא נפתח (אפילו לא פרק אחד. במקרה כזה, ישנם דמי ביטול של דמי סליקה אשראי וביטול עיסקה בסך 10%)
מידה והמשתמש החל לצפות בקורס, הוא לא יקבל כל החזר על הרכישה, גם לא באופן יחסי לצפייה. 

משתמש שרכש את הליווי מרחוק בהוראת קבע, יכול לבטלו בהתראה מראש של 14 יום לפני יום החיוב.

omrifit.com יהיה רשאי להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש במידה ולא בוצע התשלום בגין הקורס שנרכש, או שבוטל התשלום בגינו.

המשתמש מאשר בזה קבלת חשבוניות אשר יופקו עבורו בקשר עם הקורס, לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.

המשתמש מאשר omrifit.com לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות רלוונטיות לקורס שאליו נרשם.

 

במידה ויש מניעה לצפות בקורס/ שימוש בקובץ אקסל/ הדפסת חוברת בשל תקלה טכנית או מכל סיבה שהיא שקשורה למכשיר או לעזרים של המשתמש, לא יינתן כל החזר. לעיתים תתכן גם בעיה במערכת ההפעלה של המכשיר שיכולה למנוע מצפייה בקורס או תפעול של הקבצים. בכל המקרים האלה, התיקון באחריות המשתמש בלבד ואין לחברה כל אחריות בשל כך. 

7. הגבלת אחריות

omrifit.com לא ישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו. 

 

8. תוקף הקורס/ ליווי מרחוק

6 חודשים.

9. דרכים לצפייה בקורס ומתי תיתכן חסימה

במידה וקיימת אפשרות במחשב- תמיד מומלץ. גם הקורס ברור יותר וגם אין את בעיות החסימה כמו שיש בטלפון הנייד

במידה וכן מתחברים מהנייד אז להקפיד על 4 הדברים הבאים:

1. רק מהבית

2. להתחבר ל WIFI בבית

3. מאותו דפדפן כל הזמן (כרום/ אקספלורר/ ספארי וכו)

4. ניתן להתחבר עם עד 2 מכשירים שונים קבועים (מתוכם נייד אחד בלבד)

 

 

10. יצירת קשר

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות אל כתובת דוא”ל: omrihanan1@gmail.com

או בוואטסאפ בטלפון 0546434744- כל פנייה תטופל תוך יום עסקים. עוגצפת תעשה כל שביכלתה לטפל בפניות שיישלחו אל דוא”ל זה לעיל מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים הנמצאים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך

 

11. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה וכן על הוראות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 

12. במידה ומימשתם קופון שמיועד לקהל מסויים שאינכם נמנים עימו, יחוייב ההפרש עד לגובה המחיר שמוצג באותו הזמן, ללא צורך באישורכם. 

bottom of page